Månedens naturfoto:
Klik for stort billede og fortælling!

 

 

Bliv forsker - om Citizen Science

 

Indenfor en del videnskabsgrene har amatørers indsamling og bearbejdning været meget betydningsfuld gennem tiden. Der er således ikke tvivl om, at vi slet ikke ville vide så meget om fugle eller insekter, hvor planter vokser osv. hvis ikke interesserede og entusiastiske hobby-naturdyrkere havde brændt for tingene og indsamlet systematisk. Dette foregår stadig, men nu spiller moderne teknologier en helt afgørende rolle og giver mulighed for at brede indsamling af viden kombineret med naturinteresse yderligere ud:

Citizen Science eller Borgervidenskab er blevet populært indenfor mange forskellige grene af videnskab, hvor man som almindelig borger på frivillig basis kan hjælpe forskere inden for mange forskellige videnskaber med indsamling af viden. Med mobile teknologier, billige kameraer, brugervenlige mobil-apps og omfattende internetdækning er der åbnet op for nye måder miljøorganisationer og forskningsinstitutioner kan engagere almindelige borgere og få meget bredere og mere omfattende datamængder, end forskerne selv ville være i stand til at indsamle. Nogle typer Citizen Science handler i højere grad om, at borgernes computere hjælper med til at bearbejde store datamængder, når borgerne ikke selv bruger dem i et internet-netværk af en masse computere.

Borgerne kan melde sig frivilligt til at hjælpe med at indsamle og/eller bearbejde data som led i den videnskablige efterforskning. Det kunne for eksempel være at notere alle planterne på en vandretur, lytte efter de første forårsfugle eller systematisk føre logbog over dyrelivet i et specielt område. Citizen Science findes i både meget enkle og ikke særligt tidskrævende projekter og i vældigt komplicerede. Man kan læse mere om Borgervidenskab i dette hæfte: https://sellfy.com/p/BujU/ eller på https://videnskab.dk/kultur-samfund/borgervidenskab-er-kommet-blive og http://www.avjf.dk/citizen-science/det-store-naturtjek/

Skoler og institutioner kan også medvirke i sådanne indsamlings-netværk. Børn kan på denne måde opleve at deltage i meningsfuld og fokuseret dataindsamling og lære en masse om det specifikke område samt - ikke mindst - om hvordan viden bliver skabt. Her følger links til en række Citizen Science-netværk, som man kan forestille sig, kan bruges af institutioner:

https://citizenscience.dk/
http://boinc.berkeley.edu/projects.php
https://www.zooniverse.org/
https://snm.ku.dk/skoletjenesten/grundskole/materialer/bioblitz/
http://uglesiden.wikispaces.com/Borgervidenskab+under+havet
https://www.sommerfugleatlas.dk/
http://www.biodiversitet.nu/
http://www.ildkugle.dk/

 Print Friendly and PDF

 

Håndbog i naturpædagogik:

Ole Wohlgemuth:
HÅNDBOG I NATURPÆDAGOGIK
ISBN 87 7378 286 6
Forlaget Politisk Revy,

2. udgave, 2006.