Månedens naturfoto:
Klik for stort billede og fortælling!

 

Tilføjelser til bogens litteraturlister

 

Der udkommer hele tiden nyt, relevant materiale  - også efter bogen er udkommet.
Nedenstående liste er litteratur, der er udkommet efter at 2. udgaven af bogen blev færdigredigeret i september 2006 eller materiale som jeg slet og ret ikke tidligere har været opmærksom på.
Jeg har skrevet lidt tekst om hver enkelt reference, så man bedre kan få overblik over, hvad der kan være relevant for en.
Man kan også finde en total-liste - dvs. en samling af al den litteratur, der fremgår af litteraturlisterne i såvel bogen som på websiden: Denne finder man her!

 

Andersen, H, C. Emmeche, M. Norup & P. Sandøe: Videnskabsteori for de biologiske fag, Biofolia, 2006.

- om videnskab i de biologiske fag skrevet som lærebog for universitetsstuderende. Spændende stof til diskussion af biologiens rolle i samfundet og etiske dilemmaer.

 

Bagøien, T. E. (red.): Barn i friluft - om verdifullt friluftsliv, Sebu Forlag, Norge, 2006.

- norsk bog om værdier ved friluftsliv med børn, mange spændende tanker og også lidt teoriudvikling; ikke en egentlig lærebog og bogen er i nogle afsnit aldeles centreret om nationale, norske forhold.

 

Bentsen, P, Andkjær, S. og N. Ejbye-Ernst: Friluftsliv, Natur, samfund og pædagogik, Munksgaard, 2009.

- fokuseret på grundige beskrivelser af teoretiske aspekter ved friluftsliv, men har ikke noget konkret pille-rode-rage fokus og om naturindhold som sådan.

 

Bergholdt, L: Udepædagogik- naturligvis, Munksgaard, 2011.

- naturpædagogikbog med praktisk og lettilgængelig tilgang; relativt beskeden ift. teoretiske overvejelser, men velskrevet med eksempler og et fint supplement til "Håndbog i naturpædagogik".

 

Bjarnhof Storm, P. (red.): Værksted, natur og teknik for pædagoger, Frydenlund, 2007.

- en række forfattere giver - temmelig tilfældigt og overfladisk - bud på faglige aspekter i pædagoguddannelsens nye liniefag værksted, natur og teknik.

 

Bjerg-Thomsen, H. & S. Risborg: Børn og jagt, Jagtforlaget, 2006.

- fine refleksioner over formidling af jagt og aflivning i forbindelse med børnegrupper og herunder en del almene naturpædagogiske overvejelser.

 

Borén R. S: Friske æblekinder og troldeskjul, Frydenlund, 2009.

- forslag til gode lege i naturen med easygoing overvejelser.

 

Boven, J. (red.): The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning, SAGE Publications, 2017.

- et kæmpe, internationelt værk, der samler videnskabelig dokumentation for betydningen af brug af naturen og som også bringer glimrende praksiseksempler.

 

Broström, S. & T. Frøkjær: Sciencebæredygtighed og matematisk opmærksomhed, Dafolo, 2018.

- Hæfte i serien "Det ved vi om - dagtilbud" om teori og praksis i institutioner ifm. sciencepædagogik, der i de nye, styrkede pædagogiske læreplaner er indskrevet sammen med Natur og udeliv. Kort og lettilgængeligt, men ikke desto mindre vægtigt som en opdateret og mere institutionsrettet udgave af nedenstående hæfte fra 2015

 

Broström, S. & T. Frøkjær: Science i dagtilbud - børn og pædagoger undersøger naturens lovmæssigheder, Dansk Pædagogisk Forum, 2015.

- lidt dyrt hæfte med tæt tekst om konkretisering af læreplanstemaet om "Naturen og naturfænomener" gennem naturvidenskabelig, funderet tilgang. Kommer godt rundt i generelle naturpædagogiske overvejelser.

 

Brun, H: Worfor - Forunderlige fortællinger i et legende univers, Dafolo, 2020.

- anderledes, pudsig og lidt løs og fabulerende tilgang til at arbejde med naturvidenskab med børn. Rummer mange ideer til lege og eksperimenter i et fortællende perspektiv med forskellige science- og naturvidenskabelige vinkler, men kan være noget rodet at finde rundt i.

 

Bursell, J: Friluftsliv - fra drøm til virkelighed, Outdoor Consult, 2015.

- sjælden mursten af en dansk bog om friluftsliv - fås også som e-bog via http://bursell.dk/. Meget omfattende gennemgang af udstyrstyper, der er bogens primære fokus. Sidste del af bogen omhandler friluftsliv i praksis og er vældigt inspirerende og spændende, men ikke alle overvejelser går i denne del helt i dybden.

 

Damgaard, B: Hajer i børnehaven - om natur- og sciencepædagogik, I: Mortensen, T. H: Grundfaglig viden om pædagogiske miljøer og aktiviteter, Akademisk Forlag, 2017.

- min kollega, Birgitte, har skrevet dette antologibidrag, der gennem en case opridser viden om naturfagligt arbejde med børn og sciencepædagogik.

 

Edlev, L: Naturterapi - oplev naturen, styrk livet, Gyldendal, 2019.

- Edlev har taget uddannelsen som naturterapeut og fortæller i denne om praktiske erfaringer. Bogen baserer sig på det erfaringsbaserede, til tider navlepillende, med en noget overfladisk, teoretisk tilgang. Man kigger langt efter en kritisk tilgang og efter egentlige pædagogiske refleksioner og også langt efter viden om naturforhold, da bogen skuer indad i det søgende mennesker. Samme Edlev har skrevet forord til en anden bog, der går mere direkte til en faglig skildren af psykoterapeutiske natur-metoder og som er et ganske nøgternt værk for de, der søger denne vinkel: Camsho, Rimpler og Ehlers: Grøn terapi - en bog om naturbaseret psykoterapi, Hedwig, 2020.

 

Ejbye-Ernst, N: Natur, udeliv og science - et nyt læreplanstema, Hans Reitzels Forlag, 2019.

- gennemgang af baggrunden og de grundlæggende ideer i det nye (fra juli 2018) læreplanstema "natur, udeliv og science". Særlig vægt på science-delen med eksempler på praksis. Velskrevet og spændende gennemgang, der giver et godt overblik over baggrunden med udgangspunkt i den danske, pædagogiske tænkning.

 

Ejbye-Ernst, N. & D. Stokholm: Natur og udeliv – uderummet i pædagogisk praksis, Systime, 2015.

- særdeles spændende og grundig bog, der forsøger sig som ny lærebog på natur-området på den nye pædagoguddannelse fra det helt elementære til det mere specifikt avancerede. Det slipper forfatterne ganske godt fra: God og velskrevet bog, hvor udvalget og systematikken af stoffet dog godt kan problematiseres og det er svært at se, at bogen vil kunne stå alene som lærebog, men den kan bestemt udgøre et værdifuldt fundament..

 

Elfström, I. et al: Barn och naturvetenskap, Liber, 2008 (udkommet feb. 2012 på dansk: Børn og naturvidenskab, Akademisk Forlag).

- eksemplariske fortællinger og overvejelser fra Sverige om førskolebørns forståelse af naturvidenskab. Rummer meget, og meget interessant diskussionsstof, teori fx. omkring konstruktivisme og konkrete handleanvisninger. Den danske udgave er glimrende redigeret til danske forhold.

 

Geisling, P.Q: Naturen på recept, Gyldendal, 2017.

- veloplagt og flot bog fra tv-lægen om værdierne sundhedsmæssigt og pædagogisk ved tidligt at komme ud i og opleve naturen. Bogen indeholder mange relevante citater og referencer til forskningsarbejder og er krydret med personlige anekdoter og med et elegant fotomateriale..

 

Giersing, M. et al: Husdyrhold - adfærd, velfærd og etik, Landbrugsforlaget, 2006.

- glimrende bog om generel dyreadfærd, om etik og gennemgang af forskellige husdyrs behov og krav og hvorledes disse opfyldes. Mange lærerige og brugbare oplysninger om de forskellige dyr.

 

Grønne spirer: 150 gode grunde til at vi skal ud i dag - Ideer, tanker, og viden om naturpædagogik, Grønne spirer og Friluftsrådet, 2012.

- kaleidoskopisk, kortfattet gennemgang af 150 aktiviteter i naturen suppleret med korte refleksioner og faktaoplysninger om børn og udeliv.

 

Hansen, K: Det store svigt - Beretningen om hundrede års naturfredning i Danmark, Gads Forlag, 2017.

- en stor bog om det store svigt: Hvordan naturen er blevet behandlet gennem det sidste århundrede og hvilke konsekvenser, det har haft, med masser af eksempler og flotte fotos. Velskrevet og spændende som en dokumentarisk roman og god at blive klog på omkring natursyn gennem tiden, om natur kontra det omgivende samfund og hvordan naturen reagerer overfor forskellig pleje.

 

Helldén, G. et al: Vägar till naturvetenskapens värld, Liber, 2010.

- svensk lærebog til "førskolelærere" (dvs. pædagoger, der arbejder med børn op til skolealderen). Interessant biologi-bog med didaktiske synsvinkler, hvor der argumentes overordnet for betydningen af pædagogers naturvidenskabelige indsigt og formidlingsevne.

 

Holberg, S: Børn, friluftsliv & natur, Forlaget Børn & Unge, 2007.

- spændende bud på en naturpædagogisk lærebog, der kommer godt rundt særligt i de praktiske sider af friluftslivets mange muligheder. Er vældig meget inspireret af "Børn, dyr og natur", men er teoretisk noget mere overfladisk. Som praktisk, letlæst inspirationsbog og som oplæg til mange interessante naturpædagogiske diskussioner er den særdeles inspirerende.

 

Hyllested, T: Natur/teknologididaktik - Naturfagsundervisning for begyndere, Hans Reitzels Forlag, 2020.

- ganske fin blanding af didaktisk, teoretisk baggrundsforståelse og praktiske anvisninger i at arbejde med science skrevet til læreruddannelsen. Let tilgængelig (...og lever fint op til titeloverskriften "for begyndere"). Ordet sciencepædagogik indgår ikke og bogen omtaler ikke muligheden for samarbejde mellem lærere og pædagoger, hvilket er synd. Men også for pædagoger er der mange gode ideer at hente til de praktiske aktiviteter.

 

Jensen, S. V: Vorherres Køkkenhave, Forlaget Revling, 2009.

- forfatteren er tidligere hjemløs og har boet i naturen. Med disse meget direkte erfaringer tager han læseren med rundt i personlige fortællinger om naturen opdelt på årets måneder  og beretter om forskellige vilde planterarter og giver opskrifter på, hvad disse kan bruges til.

 

Juhl, A. & S. Kjelstrup (red.): Aktiviteter, kultur og natur, Munksgaard, 2017.

- lærebog til PAU (Pædagogisk Assistent Uddannelse), hvor del 2 handler om Natur og Udeliv. Skrevet i et meget let læseligt sprog med spændende og inspirerende pointer og oversigter om de konkrete muligheder for at arbejde med natur i pædagogisk, men ind i mellem meget overfladisk og med en tynd indholdsdimension ift. genstandsfeltet.

 

Kofoed, A: Anders Kofoeds store bog om naturen, Lindhardt og Ringhof, 2019.

- bag den lidt pudsige titel gennem der sig en flot, tyk bog, der præsenterer almindelige planter og dyr i forskellige dele af danske natur delt op i områder og årstider. Ikke en bestemmelsesbog, men mere en inspirationsbog til at læse sig frem til flere sjove informationer om de forskellige organismer. Den er nok særligt brugbar og underholdende, hvis man i forvejen kender de præsenterede arter. Udvalget - også af informationer - er noget tilfældigt og i mange tilfælde for begrænset og mangler ind i mellem sammenhæng og ideer om formidlingsmæssig betydning, men bogen finder jeg alt i alt ganske charmerende.

 

Kurt-Nielsen, J: Man tager en alligator eller en leguan af passende størrelse,Vandkunsten, 2006.

- jeg er faldet pladask for denne meget specielle kogebog med fantastiske opskrifter fra forfatterens rejser - bl.a. kan man selv afprøve "abehjerne i kokosmælk", "stegte flagermus", "egern med cornflakes", "elgmule i gele", "sprængt bjørn", "stegt elefant", "fyldt ugle", "guldsmed på spyd" eller hvad med den udødelige "hund i karry"!? I naturpædagogiske sammenhænge er den sjov og underholdende - og hvem ved - måske inspirerende. En hel del af bogens opskrifter kan findes på http://www.arkaisk.dk/kogebog1.htm

 

Källman, S. & J. Jäger: Frilufsliv og overlevelse, Forlaget Flachs, 2004.

- bog om friluftsliv henvendt ttil børn. Er skrevet til norske og svenske forhold og lægger stor vægt på sikkerhed. Overfladisk, men i den sidste del er der flere skægge ideer.

 

Langholm, G (red.): Forskerfrøboka - Barn og natur. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke, 2011.

- Spændende norsk bog om naturfag, naturnysgerrighed og praktiske arktiviteter med børnehavebørn som målgruppe. Har en interessant og velargumenteret praktisk, biologisk-didaktisk vinkel, men ikke meget traditionel pædagogisk tænkning.

 

Lindberg, J. & K. Tveden: Med Jon i vildmarken - outdoor tips og tricks, Turbine, 2017.

- vinderen af "Alene i vildmarken" deler erfaringer og teknikker omkring friluftsliv i denne lille bog. Man kan finde det samme en del andre steder, og bogen er hverken særlig original eller refleksiv. Der er tale om en ret simpel og begrænset udvalgt manual, som kan være inspirerende, men hvor pædagogiske overvejelser er helt manglende.

 

Ljunggren, R: På sheltertur - En guide til nære oplevelser i naturen, Muusmann, 2019.

- man er ikke i tvivl om, at forfatteren er kompetent og kender sit område gennem en lang praksis, men bogen er desværre lidt banal uden pædagogiske perspektiveringer og betragtninger om natursyn o.lign. naturforhold og fremstår nærmest som en praktisk manual med gode råd primært til familieturen for begyndere, hvad der for en del givetvis også er ganske brugbart.

 

Louv, R: Det sidste barn i skoven, Profic, 2014.

- oversættelse af den amerikanske bog "Last Child in the Woods". Overvejelser med udgangspunkt i amerikanske forhold af betydningen af at børnene lever mere adskilt fra naturen end tidligere (Louv kalder det "natur-mangel-syndromet") og hvordan vi atter kan skabe forbindelse.

 

Madsen, B. Lauge: Naturhistorier fra bæk og å, Forlaget Epsilon.dk, 2017.

- flot bog for alle, der interesserer sig for de små dyr i vandløb. Spækket med fascinerende historier og overraskende biologiske facts, der kan sætte de små dyr i et endnu mere imponerende lys.

 

Mæhllum, A, N. D. Hensley & J. Hensley: Mad med naturens vilde planter, Politikens Forlagt, 2017.

- Gennemillustreret og flot bog med massevis af spændende opskrifter med urter, man selv kan plukke i naturen. Desuden god præsentation af alle de anvendte urter (og få svampe), hvor også historisk brug af planterne omtales. Alt i alt vældigt oplysende og inspirerende! Bogen er oversat fra norsk og de udvalgte planter tager udgangspunkt i den norske flora, men kun i få tilfælde, betyder det reelt noget.

 

Mølgaard, P: Giftige planter - i naturen, i haven, i køkkenet og på marken, Koustrup & Co, 2014.

- en meget omfattende bog om gifte og potente stoffer i planter og deres virkning på mennesker og dyr. Meget spændende og lidt nørdet af og til, men en skattekiste af spændende historier og sammenhænge med flot grafik.

 

Neumann, T: Gode naturoplevelser for børn med autisme og særligt sensitive børn, Pressto, 2015.

- forslag til aktiviteter til børn med særlige udfordringer. Mangfoldige fine forslag og aktivitetsopskrifter med små pædagogiske overvejelser inden for hver aktivitetsgruppe, men går ikke særlig dybt i sit teoretiske grundlag eller ift. referencer.

 

Nyrop-Larsen, T: Barnets naturbog, Frie Børnehavers Forlag, 2007.

- lille aktivitetsbog til mindre børn, som kan bruge den som deres egen klippe-klistre-male-bog i forbindelse med naturaktiviteter. Sjov idé.

 

Nyrop-Larsen, T: Hjælp, en løve! - naturformidling til små børn. Frie Børnehavers Forlag, 2008.

- enkle forslag, råd og ideer til naturoplevelser med små børn med udgangspunkt i Tinas egen vejledning på Tinghusbakkegård. Sødmefuldt og entusiastisk beskrevet, men meget enkelt, som en forlænget pjece.

 

Rosengren, R: Barnet i naturen - naturen i barnet, Sundhedsfremmende pædagogik, Blue Pearl, 2018.

- skrevet af en pædagog indenfor Rudolf Steiner-pædagogikken og giver derfor en interessant indsigt i en del af antroposofiens (Steiner-pædagogikkens) indgangsvinkel ift. børn og natur. Lækre fotos og sats generelt, teksten, som primært bygger på forfatterens egne oplevelser, kan være inspirerende, men fremstår mange steder overfladisk og ukritisk..

 

Sellgren, G: Naturpaedagogik, Epago, Malmö, 2009.

- svensk inspirationsbog til konkret og simpelt at arbejde systematisk med naturfaglige emner i praksis – både ud via en naturvidenskabelig vinkel og en mere kreativ. Retter sig primært mod ældre børnehavebørn og skolebørn, men kan i praksis inspirere enhver naturpædagog.

 

Skytte, E. et al: Ud i naturen - ind i fællesskabet, Akademisk Forlag, 2019.

- bogen kan købes trykt, men findes også gratis tilgængelig her: https://redbarnet.dk/media/5265/ud-af-naturen-ind-i-faellesskabet-2.pdf. Bogen er en antologi udgivet i samarbejde med Red Barnet om såkaldt "natursocialt arbejde" med børn, unge og familier. Den specialpædagogiske vinkel, som der generelt ikke findes meget litteratur, der specifikt behandler, er interessant beskrevet her i et begrænset, empirisk udvalg, særligt i bogens sidste del. Bogen fremstår noget ujævn, tilfældig og til tider overfladisk i sine teoretiske afsnit og mangler et klart sigte, men i den sidste, eksemplariske del kan man finde god inspiration og input til diskussioner.

 

Soulié, T. & B. Therkildsen (red.): Friluftsliv - for mennesker med funktionsnedsættelse: en antologi om rehabilitering, habilitering, specialpædagogik, socialpædagogik og fritid, Handicapidrættens Videnscenter, 2011.

- samling af artikler med observationer og erfaringer om specialpædagogiske gruppers positive muligheder med friluftsliv og naturoplevelser. En blandet landhandel kvalitetsmæssigt med dog mange interessante tanker og forslag.

 

Strarup, M: Hva' nu? Dannelse til bæredygtighed i børnehave, folkeskole og ungdomsuddanelse, Fjordager, 2018.

- fabulerende lille bog om konkret implementering af bæredygtighedstankegange i forskellige institutioner. Giver i høj grad ordet til de ansvarlige ildsjæle i de enkelte institutioner. Generelt overfladisk, hvad angår egentlige konkrete tiltag, men særligt de afsluttende filosofiske .overvejelser er spændende som udgangspunkt for diskussioner.

 

Sverdrup-Thygeson, A: Insekternes planet. Gyldendal, 2019.

- meget læsværdig, fin og spændende bog om insekter, en biologibog uden sædvanlig opbygning - om insekternes historie, opbygning, de gode historier, særheder, fremtid etc..

 

Tordsson, B: Perspektiv på friluftslivets pædagogik, CVU Sønderjylland, University College, 2006.

- oversættelse og nybearbejdning af norsk doktorafhandling om perspektiver og teori ved friluftsliv. Mange spændende facetter diskuteres i bogen, så man bærer over med, at den ikke er redigeret ret stramt.

 

Vigsø, B. & V. Nielsen: Børn & udeliv, CVU Vest Press, 2006.

- forslag til øvelser i naturen som kan styrke motorik, opmærksomhed og påhitsomhed, dog ikke mange perspektiveringer over naturen som læringsrum.

 

Wohlleben, P: Træernes hemmelige liv, People'sPress, 2016.

- original bog om træer - overraskende, vilde og nørdede facts skrevet i underholdende stil. Forfatteren udkom i 2017 med "Dyrenes hemmelige liv", men denne opfølger er hverken indholdsmæssigt eller grafisk på niveau med Træernes hemmelige liv.

 

Zelander, E: Mindfulness i naturen - Vejen til større livsglæde og mindre stress, Pressto, 2018.

- rummer erfaringer primært fra forfatterens egne kurser om brug af naturens kulisse til forbedring af menneskers psykiske velvære. Minder en del om Geislings bog nævnt tidligere på denne liste. Står svagt ift. brug af naturens indhold, eksperimenter, undersøgelser og indholdsoplevelser.

________________________________________________________________________


Til bogens førsteudgave var der yderligere en del materiale, der ikke var nået med, men som kom med i andenudgaven. Nedenstående liste skal altså betragtes som et supplement ift. 1. udgaven af bogen:

 

Achton, O: Naturfag - overvejelser om uderummet., Klim, 2005.

- et bud på en grundbog i naturfag på pædagogseminarierne og som sådan velegnet som supplement til Håndbog i naturpædagogik. Er letlæselig og fyldt med gode historier, men er ikke særlig ambitiøs. Bogen har en del meget inspirerende vinkler, men desværre er der flere fejl i navne på referencer i bogen, hvilket er ærgerligt, emneudvalget er spændende, men behandles i mange tilfælde noget overfladisk og bogen kan dårligt stå alene som lærebog, men kan bruges til yderligere inspiration.

 

Bezzel, E: Fuglefjer - bestemmelse af fjer fra hjemlige fugle, Lindhardt & Ringhof, 2004.

- hvem har ikke stået med en fuglefjer og ikke kunnet finde ud af, fra hvilken fugl den stammede. Vha. bogens nøgle hvor fjerene er opstillet efter form og farve, vil man have stor hjælp til denne bestemmelse. Derudover en masse flotte fotos og forskellige oplysninger om fjers form og funktion.

 

Bollesen, H.D.: Økologi for fremtiden, Hovedland, 2003.

- meget overskuelig, lille bog om en masse spændende aspekter vdr. økologisk landbrug og forbrug. Lidt tilfældig i sit emnevalg, men med mange interessante og til tider overraskende facts, der glimrende supplerer gennemgangen af emnet i "Håndbog i naturpædagogik".

 

Braute, J.N. & Bang, C: Bli med ut!, Universitets Forlaget, Oslo, 1997.

- en meget aktivitetsrettet lærebog for pædagoger på norsk. Meget let at gå til og med styrke i sine klare beskrivelser af aktivitetsforslag.

 

Brun, H: Fuglefjer - bestemmelse af fjer fra hjemlige fugle, Lindhardt & Ringhof, 2020.

- hvem har ikke stået med en fuglefjer og ikke kunnet finde ud af, fra hvilken fugl den stammede. Vha. bogens nøgle hvor fjerene er opstillet efter form og farve, vil man have stor hjælp til denne bestemmelse. Derudover en masse flotte fotos og forskellige oplysninger om fjers form og funktion.

 

Edlev, L: Natur og miljø i pædagogisk arbejde, Munksgaard, 2004.

- bog af institutionsleder og tidligere Grøn Guide om natur og miljø i et tværfagligt perspektiv bl.a. i pædagogiske sammenhænge. Kan fint bruges til at supplere "Håndbog i naturpædagogik". I 2. udgaven (2008) er tilføjet et fint afsnit om kunst og et mere forvirrende om det nye liniefag VNT på pædagoguddannelsen.

 

Frandsen, T: Den store kanohåndbog, Forlaget Mosegaard, 2000.

- rummer ud over en meget grundig og pædagogisk velbeskrevet gennemgang af kanoteknik også mange råd og overvejelser vdr. friluftsliv.

 

Fält, L: Uteliv - med överlevnadsteknik, Wahlström & Widstrand, 1998.

- svensk bog om friluftsliv med gode tegninger. Rummer elementer, som ellers ikke er meget beskrevet for enhver "stenaldermand" så som mere "hardcore" ting som avanceret, primitivt fiskeri og med masser af andre sjove ideer til fantasifuldt udeliv.

 

Gollander, T: Oplev Danmarks natur med børn, Legind, 2019.

- god oversigt over naturområder over hele landet og (lidt for) kortfattet og forsimplet beskrivelse af ideer til oplevelsesmuligheder de forskellige steder.

 

Hede, J: Bushcraft i Norden, Muusmann Forlag, 2020.

- baseret på forfatterens "vildmarks-erfaringer" gennemgås forskellige, relevante friluftslivs-procedurer mere på "hvordan-vis" end "hvorfor-vis" og man skal derfor kigge langt efter egentlige pædagogiske overvejelser og originalitet sammenlignet med andre tilsvarende bøger, men bogen er usædvanlig velskrevet og lettilgængelig med gode fotos, og er bestemt anvendelig både ifm. planlægning af friluftsture og som kort og klart opslagsværk.

 

Helldén, G: Børns tanker om økologiske processer, L&R Uddannelse, 2003.

- svensk undersøgelse, oversat til dansk, af børns forståelse af økologiske og biologiske processor. Bygger på forfatterens interviewundersøgelser i forbindelse med udarbejdelsen af hans ph.d.-afhandling og giver et ganske unikt grundlag for pædagogiske arbejde med børn med udgangspunkt i børnenes egen sammenhængs-forståelse.

 

Holm, H. & L. Møllgaard: Kogekunst i gløder, Spejderforlaget, 2003.

- madlavningsteknik over bål og med meget originale opskrifter. Særdeles fin oversigt over forskellige stegnings- og bagningsteknikker, herunder forskellige ovntyper, man kan bygge. God til at lade sig inspirere af og til at supplere stoffet i "Håndbog i naturpædagogik".

 

Kruse, S: Naturoplevelsernes didaktik - iagttagelser af de iscenesatte naturoplevelser med naturvejledning som eksempel, Ph.d. afhandling fra DPU, 2002.

- vanskelig tilgængelig afhandling der teoretisk belyser den filosofiske, psykologiske og sociologiske basis for naturoplevelser og formidling. Rummer interessante inspirationsvinkler for den virkelig teoretisk interesserede, men er overordnet for vanskelig og for afledende til at være rigtig brugbar generelt naturformidlingsmæssigt.

 

Lamprecht, L, S. M. Markmann, F. Tybjerg & J. Vilhelmsen: KID-Projekt - Liv, leg og læring i naturen,  http://www.naturpaedagogik.dk/rapporter/kidprojektrap.pdf, 2005.

- nyt projekt fra folkene bag Børns Udeleg - læs mere på Naturpædagogiks side om dette.

 

Maarup, L.Z. & M.L. Hansen: Nu skal vi ud... Årets gang i naturen, Geografforlaget, 1998.

- er en omskrivning og nybearbejdning af Torben Wolffs "Årets gang i naturen", som der refereres til i bogens litteraturliste. Denne er imidlertid udsolgt fra forlaget, hvor Marup & Hansens bog kan rekvireres fra Geografforbundets forlag (http://www.geografforlaget.dk).

 

Naturpatruljen: Helt i skoven, DVD, DR Multimedie, 2004.

- samlet udgave på DVD af børneudsendelserne fra DRs "Fjernsyn for dig" med min gamle studerende Martin Keller og hans to naturvenner Ketil Theisen og Sebastian Klein. Naturformidling til børn på en sjov og skæv måde, som godt kan inspirere, om end man kritisk bør forholde sig til værdien af disse sekundære oplevelser for naturformidling og de manipulationer, udsendelserne udsætter sit publikum for.

 

Nul til Fjorten: Tidsskriftet 0-14: Børn leger og lærer i naturen, Dansk Pædagogisk Forum, 2004.

- maj-udgaven af tidsskriftet er en samling af artikler, der primært er fragmentariske praksisbeskrivelser af forskellige pædagogers, naturvejlederes og seminarielæreres erfaringer med børn i naturen. Entusiastisk uddeling af dagligdagsoplevelser på meget basalt plan.

 

Paludan, K: Skole, natur og fantasi, Aarhus Universitetsforlag, 2004.

- beskrivelser og refleksioner over menneskets biologiske basis for at lære. Spændende og velskrevne betragtninger over menneskets udviklingshistorie i et læringsperspektiv, betydningen af fantasi, formidlingsformer, hvorfor læring kan være svær osv. Sætter mange tanker i sving og giver god inspiration i natur-formidlingssammenhænge.

 

Rothenborg, M: I strid med naturen, Gyldendal, 2006.

- spændende journalistisk bog om den nyere udvikling i miljøpolitik. En bog med mange meninger, hvor man få et overblik over de sidste 30 års miljøproblematikker og de spil, der har været indenfor miljøpolitik.

 

Sand-Jensen, K. & C. Lindegaard: Ferskvandsøkologi, Gyldendal, 2004.

- stor og grundig indføring i økologien i vores ferske vande. Lidt svær at gå til, men kan også bruges som opslagsbog til forståelse af de basale sammenhænge.

 

Sjøberg, S.: Naturfag som almendannelse - En kritisk fagdidaktik, Klim, 2005.

- stor afhandling, oversat fra norsk, om naturfag som almendannelse i et moderne samfund. Teori og diskussion af læring, naturfag som central del af kulturarven, kritik af naturvidenskaben etc.

 

Sørensen, T: Børnenes naturbog, Politikens Forlag, 2006.

- forfatteren, Trine Sørensen, er naturvejleder i Åbenrå og bogen har tydeligvis sit udspring i en naturvejlederdagligdag. Der er ikke tale om en naturpædagogisk bog som sådan, men mere en brugsrettet bog som især beskæftiger sig med, hvordan man efterfølgende kan bruge alt det materiale, man kan få samlet sammen på naturture hen over året.

 

Thomas, L: Dyrenes rekordbog, Forlaget Sesam, 2004.

- underholdende pendant til Guiness rekordbog - her om rekorder i dyreriget, hvad jeg finder meget mere fascinerende, end hvem der har sjippet flest gange. Kan give mange sjove svar på nogle af de spørgsmål, vi alle ikke kan lade være med at synes er spændende.

 

Tind, K: Danmarks flora, Gyldendal, 2003.

- smukke tegninger dominerer denne glimrende guide udi de vilde planters Danmark med ialt 544 arter af både urter, træer og buske. Har også medtaget en del nytteplanter, lægeplanter og krydderurter. God til at sætte navn på planter eller til at huske, hvordan en bestemt plante så ud.

 

van Veen, M. & B. de Neve: Vil du med ud i naturen, Carlsen, 2003.

- pudsig, billedsbogagtig gennemgang af gode rutiner ved friluftsliv, men meget seriøst og pædagogisk.

 

Vesterholt, J: Danmarks svampe, Gyldendal, 2004.

- stor og fornem felthåndbog om 1000 af Danmarks svampe. Er den danske svampebog med fotos af flest arter og netop disse vellignende fotos med den tilhørende korte og klare tekst, giver mulighed for meget mere præcis artsbestemmelse end ellers ved brug af de gængse svampebøger.

 

Wulf, A: Opfindelsen af naturen, Gads forlag , 2019.

- spændende, omfangsrig bog om Alexander vom Humboldt, tysk opdagelsesrejsende og forsker fra forrige århundrede, der fik enorm betydning for naturvidenskabens moderne udvikling. Spændende, både for den, der vil vide mere om grundlaget og udviklingen af vores moderne naturopfattelse, og hvis man elementært holder af opdagelse-beskrivelser.

 

Print Friendly and PDF

 

 

Håndbog i naturpædagogik:

Ole Wohlgemuth:
HÅNDBOG I NATURPÆDAGOGIK
ISBN 87 7378 286 6
Forlaget Politisk Revy,

2. udgave, 2006.