Månedens naturfoto:
Klik for stort billede og fortælling!

 

Litteraturliste med alt fra såvel bog som websider

 

Achton, O. (2001): ”Udebogen”, Klim.
Achton, O. (2005): "Naturfag - overvejelser om uderummet"., Klim.
Agger, P. et al. (red.) (2003): "Naturens værdi - vinkler på danskernes forhold til naturen", GAD.
Albertslund kommune: ”Kogebog for naturlegepladser i Albertslund”, Rapport.
Andersen, H, C. Emmeche, M. Norup & P. Sandøe (2006): "Videnskabsteori for de biologiske fag", Biofolia.
Andresen, B. (2001): ”Kvalitet i e-læring”, Christian Ejlers Forlag.
Andresen B,W. & A-V Jensen (red.) (2002): "Naturklubbens bog", Natur og Ungdom.
Bagøien, T. E. (red.) (2006): "Barn i friluft - om verdifullt friluftsliv", Sebu Forlag, Norge.
Baker, R. (1996): "Sædkrigen: Utroskab, sex-kampe og andre træfninger i soveværelset." Borgen.
Bang, P. (1998): ”Natur og udeliv med børn.” Forlaget Børn & Unge.
Barnes, R. D. (1987): "Invertebrate zoology." Saunders College.
Bentsen, P, Andkjær, S. og N. Ejbye-Ernst (2009): "Friluftsliv, Natur, samfund og pædagogik", Munksgaard.
Berg, Ø. (2001): ”Vildt og barsk – børnenes vildmarksbog”, Klematis.
Bergholdt, L. (2011): "Udepædagogik- naturligvis", Munksgaard.
Bezzel, E. (2004): "Fuglefjer - bestemmelse af fjer fra hjemlige fugle", Lindhardt & Ringhof.
Bille, T. & L. Schack-Nielsen (2002): "Familiens naturbog", Politikens Forlag.
Birkeholm, J. (1994): ”Vildmarken begynder i baghaven”, Hernov,
Bjarnhof Storm, P. (red.) (2007): "Værksted, natur og teknik for pædagoger", Frydenlund.
Bjerg, M. & K. Halberg (2002): ”Vild natur i Danmark. GAD.
Bjerg-Thomsen, H. & S. Risborg (2006): "Børn og jagt", Jagtforlaget.
Bjerke, T. (1994): ”Barn, natur, friluftsliv”, Landbruksforlaget, Norge.
Blichfeldt, S. (red.) (1998): ”Kompendium om naturvejledning”. Udviklingsværkstedet for Naturformidling.
Bollesen, H.D. (2003): "Økologi for fremtiden", Hovedland.
Borén R. S. (2009): "Friske æblekinder og troldeskjul", Frydenlund.
Boven, J. (red.) (2017): "The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning", SAGE Publications.
Braute, J.N. & C. Bang (1997): "Bli med ut!", Universitets Forlaget, Oslo.
Breiting, S. (1986): ”Vi undersøger årstiden.” Skarv.
Broström, S. & T. Frøkjær (2018): "Sciencebæredygtighed og matematisk opmærksomhed", Dafolo.
Broström, S. & T. Frøkjær (2015): "Science i dagtilbud - børn og pædagoger undersøger naturens lovmæssigheder", Dansk Pædagogisk Forum.
Bruun, J. (2001): "Natur, national identitet og engagement i miljøspørgsmål." Danmarks Pædagogiske Institut, DPI nr. 2000.35.
Brun, Henriette (2020): "Worfor - Forunderlige fortællinger i et legende univers", Dafolo
Brøndegaard, V.J. (1986): "Folk og fauna - dansk etnozoologi" (3 bind). Rosenkilde & Bagger.
Brøndegaard V.J. (1987): "Folk og flora - dansk etnobotanik" (4 bind). Rosenkilde & Bagger.
Burnie, D. (1992): ”Din bog om naturen”, Politikens Forlag.
Bursell J. (2002): ”Friluftsliv - under åben himmel året rundt”. Politikens Håndbøger.
Bursell, J. (2015): "Friluftsliv - fra drøm til virkelighed", Outdoor Consult.
Chinery, M. (1981): ”Naturhåndbogen.” Forum.
Cornell, J. B. (1993): "Giv børn del i naturen". OP-forlag.
Cullberg, J. (2002): ”Dynamisk psykiatri i teori og praksis”.
Czikszentmihalyi, M. (1991): ”Flow – optimaloplevelsens psykologi.” Munksgaard.
Dahlgren, L.O. & A. Szczepanski (2001): ”Udendørs pædagogik – boglig dannelse og sanselig erfaring.” Forlaget Børn & Unge.
Damgaard, B. (2017): "Hajer i børnehaven - om natur- og sciencepædagogik", I: Mortensen, T. H: "Grundfaglig viden om pædagogiske miljøer og aktiviteter", Akademisk Forlag.
”Danmarks Natur” - i 12 bind (1979-1982). Politikens Forlag.
Dewey, J. (1974): "Erfaring og opdragelse", Christian Ejlers Forlag.
Didriksen, U. (1993): ”Anderledes skolegårde og legepladser”, Skoletjenesten Lejre Forsøgscenter og Zoo.
Duncanson, A. (2001): "Økologi begynder hjemme". Borgen.
Durrell, C. (1983): ”Min naturbog.” Haase.
Edlev, L. (2004): "Natur og miljø i pædagogisk arbejde", Munksgaard.
Edlev, L. (2019): "Naturterapi - oplev naturen, styrk livet", Gyldendal.
Egede Andersen, P. (1991): "Besøg naturen." Komma & Clausen.
Eggers, J. (1986): ”Byg et miljøakvarium.” Skoletjenesten Danmarks Akvarium.
Egholm, F. (2003): ”Børnenes snittebog”, Olivia.
Ejbye-Ernst, N (2019): "Natur, udeliv og science - et nyt læreplanstema", Hans Reitzels Forlag.
Ejbye-Ernst, N. & D. Stokholm (2015): "Natur og udeliv – uderummet i pædagogisk praksis", Systime.
Elfström, I. et al (2008): "Barn och naturvetenskap", Liber, (udkommet feb. 2012 på dansk: "Børn og naturvidenskab", Akademisk Forlag).
Emmeche, C. (1988): ”Information i naturen”, NNF.
Enemark, C. (1996): ”På opdagelse i naturen”, Spejderforlaget.
Engelbøl, S. (1986): ”Børn ser på planter og dyr”, Aschehoug.
Ernst, B. (1998): ”Naturens pædagogik”, Semiforlaget.
Ferry, L. (1994): "Den nye økologiske orden", Munksgaard/Rosinante.
Fischer, U. & B.L. Madsen (1991): ”Se Her – om børns opmærksomhed og pædagogens rolle”, Forlaget Børn & Unge.
Fitzsimons, C. (1997): ”50 natur aktiviteter, Atelier.
Fjørtoft, I. (1999): ”Leik og læring i hundredemeterskoven”, Høgskolen i Telemark.
Fog, K. (1998): ”Grundbog i økologi”, Nucleus.
Frandsen, T. (2000): "Den store kanohåndbog", Forlaget Mosegaard.
Fryd, M, O. Haslund & O. Wohlgemuth (1991): "Development, growth and egg production of the two copepod species Centropages hamatus and Centropages typicus in the laboratory", Journal of Plankton Research.
Fält, L. (1998): "Uteliv - med överlevnadsteknik", Wahlström & Widstrand.
Gardner, H. (1997): "De mange intelligensers pædagogik", Gyldendal Uddannelse.
Gardner, H. (1998): "Sådan tænker børn - sådan lærer de", Gyldendal Uddannelse.
Geertsen, V. et al. (2002): ”Politikens økologiske haveleksikon”, Politikens Forlag.
Geisling, P.Q. (2017): "Naturen på recept", Gyldendal.
Giddens, A. (1997): ”Modernitet og selvidentitet”, Hans Reitzels Forlag.
Giersing, M. et al. (2006): "Husdyrhold - adfærd, velfærd og etik", Landbrugsforlaget.
Gollander, Thomas (2019): "Oplev Danmarks natur med børn", Legind
Gottlieb Hansen, C. (1994): ”Hvad er det ?” Nul til Fjorten.
Gottlieb-Hansen, C. (1987): ”Tør du kysse frøen”, Frie Børnehaver.
Grahn, P. et al. (1997): ”Ute på Dagis.” MOVIUM, Sverige. På dansk: P. Grahn et al. (2000): ”Børns udeleg – Betingelser og betydning”, Forlaget Børn & Unge.
Grytter, D. (1992): ”Naturbørnehave”, Rapport fra Skov- og Naturstyrelsen.
Grønne spirer (2012): "150 gode grunde til at vi skal ud i dag - Ideer, tanker, og viden om naturpædagogik", Grønne spirer og Friluftsrådet.
Hansen, D, M.Aa. Knudsen & D. Nielsen (1999): ”Ud i naturen - aktiviteter i den nære omverden”. Gyldendal.
Hansen, P. (1993): "Livets opståen og udvikling." Natur & Museum, 32. årgang nr. 4.
Halvorsen, K. V. & M. M. Tveit (1993): ”Barn oppdager naturen”, Landbruksforlaget, Norge.
Hansen, K. (2017): "Det store svigt - Beretningen om hundrede års naturfredning i Danmark", Gads Forlag.
Hattingh, G. (2002): "Overlevelsesmanual", Forlaget Atelier.
Hede, Jesper (2020): "Bushcraft i Norden", Muusmann Forlag
Helldén, G. (2003): "Børns tanker om økologiske processer", L&R Uddannelse.
Helldén, G. et al. (2010): "Vägar till naturvetenskapens värld", Liber.
Holberg, S. (2007): "Børn, friluftsliv & natur", Forlaget Børn & Unge.
Holm, H. & L. Møllgaard (2003): "Kogekunst i gløder", Spejderforlaget.
Holmstrup, M. (red.) (2003): ”Økologisk landbrug og naturen”, GAD.
Hunding, C. (1998): ”De dyrebare dråber – Danmarks drikkevand”, Kaskelot.
"Hvordan får man grønne børn ?" (1991), Video fra Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem.
Hyllested, T. (2020): "Natur/teknologididaktik - Naturfagsundervisning for begyndere", Hans Reitzels Forlag.
Jensen, E. S. et al. (red.)(2002): ”Visioner for fremtidens jordbrug”, GAD.
Jensen, S. V. (2009): "Vorherres Køkkenhave", Forlaget Revling.
Juhl, A. & S. Kjelstrup (red.) (2017): "Aktiviteter, kultur og natur", Munksgaard.
Jørgensen, B. (2003): ”Dyret i dit spejl”, Gyldendal.
Jørgensen, B. (2002): "Sex - hvad er meningen - kønslivets naturhistorie." Høst.
King, A. (1991): "The first global revolution - a report by the Council of the Club of Rome." Pantheon Books.
Knoop, H.H. (2002): ”Leg, læring & kreativitet”, Aschehoug.
Knudsen, A. (1995): ”Naturen og samfundet.” I "Natursyn", LOK-debatbog.
Koefoed, A. (2019): "Anders Kofoeds store bog om naturen", Lindhardt og Ringhof.
Kold, A. (1989): "Årets gang i naturen", Munksgaard.
Krekeler, H. (1996): ”Natureksperimenter”, Klematis A/S.
Kreuter, M-L. (1992): ”Økologisk havebrug - en håndbog”, GAD.
Kruse, S. (2002): "Naturoplevelsernes didaktik - iagttagelser af de iscenesatte naturoplevelser med naturvejledning som eksempe"l, Ph.d. afhandling fra DPU.
Kurt-Nielsen, J. (2006): "Man tager en alligator eller en leguan af passende størrelse",Vandkunsten.
Källman, S. & J. Jäger (2004): Friluftsliv og overlevelse, Forlaget Flachs.
Lamprecht, L, S. M. Markmann, F. Tybjerg & J. Vilhelmsen (2005): KID-Projekt - Liv, leg og læring i naturen, http://www.naturpaedagogik.dk/rapporter/kidprojektrap.pdf.
Langer, T.W. (1987): ”Giftplanterne...” Fra: Lademanns Have- og Planteleksikon.
Langholm, G (red.) (2011): "Forskerfrøboka - Barn og natur". Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke.
Larsen, S.V. (1995): ”Natur.” I "Natursyn", LOK-debatbog.
Lehmann, B. (1998): "Om dyrene i haven og deres interessante sexliv", Biblioteket Øverste Kirurgiske.
Lindberg, J. & K. Tveden (2017): "Med Jon i vildmarken - outdoor tips og tricks", Turbine.
Ljunggren, R (2019): På sheltertur - En guide til nære oplevelser i naturen, Muusmann.
Louv, R. (2014): "Det sidste barn i skoven", Profic.
Lübcke, P. (1995): ”Naturværdier. Mennesket og naturen”, Odense Universitetsforlag.
Madsen, B. Lauge (2017): "Husdyrhold - adfærd, velfærd og etik", Forlaget Epsilon.dk.
Madsen, B.Leicht (1994): "Børn, dyr og natur",. Forlaget Børn & Unge.
Madsen, B.Leicht (1990): "Børn og dyreetik", Dyrenes Beskyttelse
Madsen, B.Leicht (1992): ”Kan du lide dyr?" Dyrenes Beskyttelse.
Margulis, L. (1992): "Biologisk striptease", Munksgaard.
McManners, H. (1998): "På lejrtur - en praktisk håndbog", Pædagogisk Bogklub.
Meyer, K. (1994); ”How to shit in the woods”,. Ten Speed Press.
Mikkelsen, H. (1996): ”Det grønne i børnehaven”, Dafolo.
Morris, D. (1991): ”Den herskende abe - pagten mellem dyr og menneske”, Gyldendal.
Morris, D. (1977): ”Menneskers adfærd”, Gyldendal.
Morris, D. (1996): ”Det menneskelige dyr”, Egmont.
Morris, D. (1986): ”Den nøgne abe”, Gyldendal.
Mortensen, J. (1992): "Når tågen letter". Rapport fra Herning kommune.
Mortensen, J (1999): "En verden af oplevelser. Natur til enhver tid - for alle". Rapport fra Herning kommune.
Myrhøj, G. (1988): ”Giv dem en grøft”, Trio.
Mæhllum, A, N. D. Hensley & J. Hensley (2017): "Mad med naturens vilde planter", Politikens Forlag.
Mølgaard, P: (2014): "Giftige planter - i naturen, i haven, i køkkenet og på marken", Koustrup & Co.
Maarup, L.Z. & M.L. Hansen (1998): Nu skal vi ud... Årets gang i naturen, Geografforlaget.
Neumann, T. (2015): "Gode naturoplevelser for børn med autisme og særligt sensitive børn", Pressto.
Nielsen, T. A. (1993): ”Tur – Natur.” GAD.
Naturpatruljen: "Helt i skoven", DVD, DR Multimedie, 2004.
Nul til Fjorten. Temanummer om Børn og Natur. 1994.
Nul til Fjorten: Tidsskriftet 0-14: Børn leger og lærer i naturen, Dansk Pædagogisk Forum, 2004.
Nyrop-Larsen, T. (1998): ”Naturlegepladser.” Friluftsrådet.
Nyrop-Larsen, T. (2007): "Barnets naturbog", Frie Børnehavers Forlag.
Nyrop-Larsen, T. (2008): "Hjælp, en løve! - naturformidling til små børn". Frie Børnehavers Forlag, 2008.
Nøhr, S. (1997): ”Brug byen - til at arbejde med byøkologi i historiske perspektiv”, Udviklingsværkstedet for Naturformidling.
Nørretranders, T. (2002): "Det generøse menneske", People's Press.
Nørretranders, T. (2000): "Mærk verden", Gyldendal.
Pears, P. (2000): ”Alt om kompost”,. Akacia.
Pedersen, B. & A. Brodersen (1996): ”Haser i skoven”, Fyns Pædagogseminarium.
Piaget, J. (1982): ”Barnets psykiske udvikling.” Forlaget Hans Reitzel (nyt oplag – oprindelig udgave fra 1970).
Plum, C. (1996): ”Økologi i daginstitutioner.” Nul til fjorten 2/96.
Poeten (Poul Sørensen) (2000): ”Barske børnerim for viderekomne voksne”, Borgen.
Paludan, K. (2004): "Skole, natur og fantasi", Aarhus Universitetsforlag.
Rasmussen, K. K. (1998): "På tur - i skoven", Atelier.
Rasmussen, K. K. (1998): "På tur - ved stranden", Atelier.
Rasmussen, K. K. (1998): "På tur - ved sø og å", Atelier.
Rolapp, J. (1996): ”Turprojekter.” Forlaget Politisk Revy. A-M. Rytter (2002): "At finde ressourcer - praktisk specialpædagogik”, Systime.
Rosengren, R. (2018): "Barnet i naturen - naturen i barnet", Sundhedsfremmende pædagogik, Blue Pearl.
Rothenborg, M. (2006): "I strid med naturen", Gyldendal.
Sand-Jensen, K. & C. Lindegaard (2004): "Ferskvandsøkologi", Gyldendal.
Sandell, K. et al. (2003): ”Miljödidaktik – naturen, skolan och demokrati”, Studentlitteratur AB, Lund.
Sellgren, G. (2009): "Naturpaedagogik", Epago, Malmö.
Servé, K. (2001): "Forårsplanter i skoven." Dafolo.
Sigsgaard, E. (2003): ”Skældud”. Pædagogisk Bogklub.
Sjøberg, S. (2005): "Naturfag som almendannelse - En kritisk fagdidaktik", Klim.
Skytte, E. et al. (2019): "Ud i naturen - ind i fællesskabet", Akademisk Forlag.
Soulié, T. & B. Therkildsen (red.) (2011): "Friluftsliv - for mennesker med funktionsnedsættelse: en antologi om rehabilitering, habilitering, specialpædagogik, socialpædagogik og fritid", Handicapidrættens Videnscenter.
”Spejderlex” (1998). Det Danske Spejderkorps.
Stahr, J. (1995): ”Olivia i naturen”, DR.
Steensbech, P. & A.K. Lund (1999): ”Troværdighed”, Frydenlund.
Strarup, M. (2018): "Hva' nu? Dannelse til bæredygtighed i børnehave, folkeskole og ungdomsuddanelse", Fjordager.
Sverdrup-Thygeson, A. (2019): "Insekternes planet", Gyldendal.
Sørensen, T. (2006): "Børnenes naturbog", Politikens Forlag.
Thomas, L. (2004): "Dyrenes rekordbog", Forlaget Sesam.
Thomsen, P. (1981): "Hvad gør du, når du finder...". Lindhardt & Ringhof.
Therkildsen, F. (1995): "Oplev ferskvandet", Kroghs Forlag A/S.
Therkildsen, F. (1995): "Oplev skoven", Kroghs Forlag A/S.
Tiller, T. (1999): "Aksjonslæring", HøyskoleForlaget, Norge.
Tind, K. (2003): "Danmarks flora", Gyldendal.
Tordsson, B. (2006): "Perspektiv på friluftslivets pædagogik", CVU Sønderjylland, University College.
”Udflytterbørnehaver.” Dansk Pædagogisk Historisk Forening. 1994.
Vesterholt, J. (2004): "Danmarks svampe", Gyldendal.
Vigsø, B. & V. Nielsen (2006): "Børn & udeliv", CVU Vest Press.
van Veen, M. & B. de Neve (2003): "Vil du med ud i naturen", Carlsen.
Vanghøj, D. & O. Wohlgemuth (2008): "Nordiske øjenåbnere på Frøbelseminariet" i 0-14, ISSN 0906-5873. - Årg. 18, nr. 3, s. 92-95.
Vølker, L. (2003): ”Bålkogebogen – gode ideer til mad over bål”. Spejderforlaget.
Wohlgemuth, O. (1991): "Neritiske vandloppers fødespektre", DFH forlag.
Wohlgemuth, O. (2006): "Håndbog i naturpædagogik". Forlaget Politisk Revy.
Wohlgemuth, O. (2009): "Naturpædagogik - en vigtig brik til til forståelse af nrodisk institutionskultur i Barnekulur og barnekulturelle uttrykk i Norden", Red: Jørgensen og Maagerø, Novus Forlag, Oslo.
Wohlgemuth, O. (2015): ”Historierne på himlen.” Internettet: http://www.naturpaedagogik.dk/stjerner
Wohlgemuth, O. (2018): ”Tilføjelser og ny viden.” Internettet: http://naturpaedagogik.dk/ny.htm
Wohlleben, P. (2016): "Træernes hemmelige liv", People'sPress.
Wolf, J. (1997): "Etikken og universet", Anis.
Wolff, J. (1973): ”Årets gang i naturen”, Det Danske Spejderkorps.
Wulf, Andrea (2019): "Opfindelsen af naturen", Gads forlag
Zelander, E. (2018): "Mindfulness i naturen - Vejen til større livsglæde og mindre stress", Pressto.
Østergaard, A. (1993): "Det nære miljø - aktivitetsstof." OP-forlag.

 

Print Friendly and PDF

 

 

Håndbog i naturpædagogik:

Ole Wohlgemuth:
HÅNDBOG I NATURPÆDAGOGIK
ISBN 87 7378 286 6
Forlaget Politisk Revy,

2. udgave, 2006.