Vand (dyr, planter og miljø) - links

Aquatic Ecology Page : En generel guide med links til alle mulige sider omhandlende akvatisk økologi http://www2.netdoor.com/~pinky/aquatic.htm

Marine Biology : Masser af oplysninger om havets miljø og liv på dette glimrende amerikanske websted - fremragende artikler, spændende oplysninger og flotte fotos http://marinebio.org

Earth's Oceans : Amerikanske sider om mange forskellige facetter omkring oceanerne http://www.enchantedlearning.com/subjects/ocean/

Glossary of Marine Biology : Ordbog på engelsk over marinbiologiske udtryk http://life.bio.sunysb.edu/marinebio/glossary.html

European Register of Marine Species : Database (latin/engelsk) over samtlige marine arter - nok mest for specialister, men interessant at se artsantal for de enkelte grupper http://erms.biol.soton.ac.uk

Systematisk tre : Systematisk opsat liste fra Norge over vand-organismer i forbindelse med et registreringsprojekt http://www.miljolare.no/data/ut/art/

Live Marine Specimens : Imponerende billeddatabase over marine organismer http://database.mbl.edu/SPECIMENS/catalog.taf?function=search&ID=

Norsk Marin Fauna : Mange fotos af og systematiske oplysninger om  norske havdyr, især de kystnære http://www.marinbi.com

Ocean Photo : Den norske undervandsfotograf Erling Svensens systematiske samling af fantastisk flotte fotos af marine arter http://privat.egersund.com/erling

SeaPics : Smukke hav-fotos i kategorier - især fra amerikanske farvande - salg af fotos men selv for gratister er der masser at se på  http://seapics.com

Learn About Marine Life : Flot systematisk oversigt med talrige fotos og anatomiske figurer http://www.cyhaus.com/marine/marine.htm

The Spineless Wonders : Fornemme, grundige og informationsrige amerikanske sider om invertebrater http://www.earthlife.net/inverts/intro.html

Life Of The Beach & Ocean : Samling af informationer i form af links til sider om havdyr af en dedikeret amerikansk rejseentusiast http://www.vacationhomerentals.com/resources/life-of-the-beach-ocean.html

Havsnegle og -pattedyr : Oversigt over danske arter med smukke tegninger http://www.natur.dk/havframeset.asp

Marine Biology Links : Omfattende database over mere "avancerede" marine hjemmesider http://life.bio.sunysb.edu/marinebio/mblinks.html

Marine Links - Under the Sea Information - Beach Destination : Samling af nogle forskellige amerikanske marine links fra en hotelkæde - lidt at gå på opdagelse i http://www.breezes.com/under-the-sea-information-beach-destination.html

Vattenkikaren : Rigtig god og pædagogisk svensk virtuel lærebog om havbiotopen http://www.vattenkikaren.gu.se - man kan se en oversigt over organismegrupper (blandt andet vældig pædagogisk forklarede alger) i havets frie vandmasser på denne underside: http://www.vattenkikaren.gu.se/fakta/pelag.html - organismer på klippekyster her: http://www.vattenkikaren.gu.se/fakta/klipp.html - organismer på sandstrande her: http://www.vattenkikaren.gu.se/fakta/sand.html

Ocean Futures : Den berømte Cousteau-søn Jean-Michels forening med sider på engelsk om havforskning, fotos, historier etc. http://www.oceanfutures.org

Microbial Food Webs : Amerikansk lærebogsside på seriøst niveau om havets fødekæder: http://oceanworld.tamu.edu/resources/oceanography-book/marinefoodwebs.htm og om den mikrobielle fødekæde: http://oceanworld.tamu.edu/resources/oceanography-book/microbialweb.htm

St*rfish : Undervisningssite fra New Zealands fiskeriministerium med en masse pædagogiske oplysninger om havmiljøet (på engelsk) http://www.starfish.govt.nz. For eksempel kan man finde dette om havets fødekæder: http://www.starfish.govt.nz/geography/facts/fact-ocean-life.htm

Crustacean Gallery : Meget flot illustreret oversigt over krebsdyr http://www.mov.vic.gov.au/crust/

Crayfish Review : Anatomisk portræt af en hummer - amerikansk side http://biog-101-104.bio.cornell.edu/BioG101_104/tutorials/animals/crayfish.html

Jellieszone : Masser af oplysninger på engelsk om vandmænd og andre gopler http://www.jellieszone.com

Vandmand-dissektion : Svensk online dissektion af en vandmand med nogle få, men opsigtsvækkende facts http://www.digitalvarvet.se/digidiss/jhdlkjgxdft875693856kdfsd98dfgstgsrtnujyiuwedfdxvjhoiy459.htm

Clam Review : Muslingers opbygning og anatomi http://biog-101-104.bio.cornell.edu/BioG101_104/tutorials/animals/clam.html

Jaap's Marine Mammal pages : Fine oplysninger og fotos om havpattedyr http://ourworld.compuserve.com/homepages/jaap/

Fokus på hvaler i Danmark : Oplysninger om danske hvaler og projektet "Fokus på hvaler" http://www.hvaler.dk/

Whale Watcher : Bestemmelsesnøgle til hvaler - engelsk, men god og mulighed for download af et bestemmelsesprogram http://www.aiinc.ca/demos/whale.shtml

Whale-net : Talrige oplysninger om oceanernes store pattedyr - hvalerne - og deres forhold til mennesket http://whale.wheelock.edu/

Svøm med delfiner: Delfiner som terapi. Planer for opførelsen af et terapeutisk delfinarium i Danmark http://users.cybercity.dk/~kam2079/

Fisk og Fakta : Oversigt over mange, danske fiskearter med tegninger og oplysninger http://www.hafiska.dk/fiskfaktaiframe.html

Fakta om fisk og skaldyr : Oversigt over saltvandsarter der bruges til konsum med oplysninger om tilberedning, ernæringsforhold etc. http://www.langkaer.dk/ocean98/

Sæsonoversigt - fisk : Oversigt over hvilke (spise)fisk, der kan fanges over året http://www.hafiska.dk/Default.asp?case=3

Sportsfiskerens fiskedatabase : Oversigt over danske arter med tegninger, beskrivelser og fangstrekorder http://www.sportsfiskeren.dk/info/fiskearter/

Biofish : Dansk oversigt over fiskearter med artsnavne på mange sprog men uden andre oplysninger og tegninger http://home6.inet.tele.dk/biofish/index.html

Fishbase : Database med 28700 fiskearter med biologisk data og fotos - også på dansk - fantastisk http://www.fishbase.org

Identification Keys to Fish : Stor, videnskabelig fiske-bestemmelses-database http://filaman.ifm-geomar.de/keys/allkeys.cfm

Fiske-ordbog : Navne på fiskearter på ialt 11 sprog heriblandt dansk http://www.hafro.is/ordabok/

A World of Fish : Amerikansk site med masser af oplysninger om forskellige typer af akvarier og en database over akvariefisk http://www.aworldoffish.com

Fish Link Central : Gigantisk linkssamling af akvarie-links http://www.fishlinkcentral.com/index.php

Svensk Fisk : Flot opsat på svensk med oversigt over kommercielle konsum-fiskearter http://www.svenskfisk.se/jsp/fiskarter.jsp

Fiske-anatomi : Billede med oversigt over fiskens indre og ydre opbygning samt lidt forklaring om samme på dansk http://www.skolefisk.dk/undervisning/undervisningsmaterialer/fiskens_anatomi

Biology of Fishes : On-line lærebog om især fisk - meget pædagogisk, men på engelsk http://www.odysseyexpeditions.org/indexfh.htm

Fisketure : Ideer til at arrangere en fisketur og beskæftige sig med havets dyr i det hele taget http://www.fiskeavisen.dk

Junior-fiskeren : Om fiskevande i Danmark for børn og unge - god oversigt http://www.fiskeren.dk/Junior/Junior.html

Fisketips.dk : Lystfiskerhistorier, -oplysninger etc. http:/www.fisketips.dk

Fiskepleje : Sider fra Danmarks Fiskeri Undersøgelser om fisk, fiskeri, søøkologi og fiskevandes vedligeholdelse http://www.fiskepleje.dk

Eco-Aquafish : Om økologiske fisk på dansk http://www.eco-aquafish.dk

Anemone fish and their host seaanemones : Om søanemoner og de fisk der lever i dem i de tropiske koralrev - flotte sider http://www.biodiversity.uno.edu/ebooks/intro.html

The Ultimate Shark page : Måske ikke alt - men en hel masse om hajer http://www.ncf.carleton.ca/~bz050/HomePage.shark.html

Fiona's Shark Mania : Bunkevis af oplysninger om hajer med en masse nyttige links videre http://www.oceanstar.com/shark/

Pighaj-dissektion : Svensk online dissektion af den pighajen, som også er almindelig i danske farvande http://www.digitalvarvet.se/digidiss/dirtntisdfktjgreituw34jertj334656dfkjzsl3wetrf453drtl3565.htm

Svenska Hajföreningen : Oplysninger på svensk om forskellige hajarter, deres biologi og om nyere forskning i hajer - masser af spændende informationer på disse grundige sider http://www.hajar.nu

The International Shark Attack File : Information om haj-angreb http://www.flmnh.ufl.edu/fish/sharks/isaf/isaf.htm

The Cephalopod Page : Bunkevis af nydeligt præsenteret information om blæksprutter http://is.dal.ca/~ceph/TCP/index.html

CephBase : Oplysninger, billeder og video om blæksprutter på højt niveau http://www.cephbase.utmb.edu/

Squidfish.net : En masse om blæksprutter med fokus på det gastronomiske http://www.squidfish.net/

Squid Review : Anatomisk portræt af blæksprutter - amerikansk side http://biog-101-104.bio.cornell.edu/BioG101_104/tutorials/animals/squid.html

Slørvinger : Bestemmelsesnøgle til slørvinger http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/1984/87-503-4834-5/pdf/87-503-4834-5.PDF

Ocean Link : Omfattende undervisningssider om marinbiologi og oceanografi - bl.a. med en underholdende "rekordliste" for marine dyr http://oceanlink.island.net/

Vandhullernes dyr : Naturcentret Quark i Hvidovre har fremstillet denne lille oversigt over de almindeligste dyr i vandhullerne http://www.quark.hvidovre.dk/vandhullernesdyr.htm

Planktonweb : Bestemmelse af hovedkategorier af såvel dyre- som planteplankton med fotos og norsk tekst http://www.hib.no/avd_al/naturfag/plankton

From the top of the World : Masser af informationer om plankton og fødekæder http://www.bigelow.org/foodweb

Dafnier : Masser af oplysninger om de kendte små krebsdyr skrevet af en biologilærer http://www.dafnier.dk

Biology of copepods : Vandloppe-biologi på engelsk - selv holder jeg meget af vandlopper...jeg lavede speciale om dem i to år... http://www.uni-oldenburg.de/zoomorphology/Biology.html

Ocean Link : Omfattende undervisningssider om marinbiologi og oceanografi - bl.a. med en underholdende "rekordliste" for marine dyr http://oceanlink.island.net/

Phytoplankton : Tjekliste med flotte mikroskop-fotos af planteplankton i Skagerrak og Kattegat http://www.marbot.gu.se/SSS/SSSHOME.htm - for Østersøen findes http://www.fimr.fi/sv/itamerikanta/tietoa/eliot.html

Algaebase : Kæmpestor alge-database på engelsk/latin med fotos, beskrivelser, udbredelse osv. af i tusindvis af arter af såvel mikroalger som makroalger (tang) fra hele verden, herunder alle danske arter http://www.algaebase.org

Aktuelt om alger : Beskrivelser af de mest almindelige danske algearter og prognoser for opblomstring http://www.dmu.dk/1_Om_DMU/2_Afdelinger/3_Hav/Alger/alger.asp

Algevarsling : Udsigten for de kommende dage for høj algekoncentration i vores farvande http://www.vandudsigten.dk/alger

Seaweed Site : Omfattende irske sider om tang og alger - masser af oplysninger, fotos og historier http://seaweed.ucg.ie

Baltic Sea Algaline : Finske sider om algeopblomstringer med præsentation af arterne http://www.fimr.fi/sv/itamerikanta.html Om giftige alger kan man endvidere finde meget i følgende : http://www.redtide.whoi.edu/hab/. Om Østersøområdets miljø kan man endvidere finde en masse i databasen Ballerina: http://www.baltic-region.net/index.htm

Iltsvind : Aktuel status og prognoser for iltsvind i danske farvande http://www.vandudsigten.dk/ilt

Östersjöportalen : Finske sider (også på svensk) om aktuelle forhold i Østersøen, herunder algeopblomstringer http://www.ostersjoportalen.fi

Micrographia : Mikroskopfotos - særligt af ferskvandsorganismer - med forklaringer og fortællinger http://www.micrographia.com

Forum Skagerrak : Fællesnordisk projekt - man kan fra siten bl.a. downloade nogle vældigt spændende brochurer om livet i Skagerrak og dets udforskning http://www.forumskagerrak.com

Blå Flag : Om Blå Flag i Danmark - den internationale kampagne for renere hav- og kystmiljø med de berømte badestrandsvurderinger http://www.blaaflag.dk

Vandmiljøplan 3 : Om den tredie vandmiljøplan bl.a. med resultater af de to første vandmiljøplaner http://www.vmp3.dk

Vandløbsbiologi : Forskellige aspekter af både biologisk, kemisk, økologisk og lovgivningsmæssig karakter http://www.hmolsen.hjem.wanadoo.dk/vandlob.html

Okker : Sider om okkerforurening i vandløb http://www.okker.dk

Marin Computer Model : Beregninger af omsætninger i vandet - for de kemisk/tekniske.... http://me-www.jrc.it

National Vandressource Model : Sider om grundvandsforskning i Danmark http://www.vandmodel.dk/

Sødoktoren : Sider fra en naturkonsulent http://www.nielsennatur.dk/sødoktoren.htm

Kristianstads Vattenriket : En masse spændende om dette store, svenske ferskvandsområde. Oplysninger udviklet på svensk naturskole til kvalitativ undersøgelser af ferskvandsområder http://www.vattenriket.kristianstad.se

Landsforeningen Levende Hav : Forening med hjemmeside om bl.a. økologisk fisk (!) http://www.levende-hav.dk/

Australian Institute of Marine Science : Måske lidt langt væk...men utrolig flotte sider og kan give inspiration og rejselyst... http://www.aims.gov.au/index-ie2.html

Ocean AdVENTure! : Oplevelsesture med illustrerede forklaringer på dykning, hydrotermale væld, maringeologi og andre havforhold på engelsk http://library.thinkquest.org/18828

Sea and Sky : Computerspil-inspireret undersøgelsesture ned i oceanerne og op i verdenrummet. Super-flot ! http://www.seasky.org/mainmenu.html

DaliWorld Akvarium : Få et internetakvarium med fisk, der kan svømme ind i andre brugeres akvarier http://www.daliworld.net/index2.html

Ocean Walk : Et eksempel på hvordan interaktiv VRML-teknologi via internettet kan bringe en på en fabelagtig dykkertur (kræver Cosmo plug-in, der også kan nås herfra) http://www.atom.co.jp/vrml2/ocean/