Månedens naturfoto:
Klik for stort billede og fortælling!

 

Om invasive arter – med kogebog

 

Der tales meget om problemer med nye arter i den danske natur: Såkaldte invasive arter. En invasiv art defineres som en ikke hjemmehørende art, der medfører skader på den biologiske mangfoldighed. De invasive arter kan påvirke de oprindelige arter i et område og i værste fald udkonkurrere og udrydde vilde planter og dyr (læs mere om biodiversitetetskrisen her: http://www.naturpaedagogik.dk/nybiodiversitet.htm). Der findes en række invasive arter, både planter og dyr, i Danmark pt. regner man med 49 arter. De fleste kender ”dræbersneglen” (den iberiske skovsnegl: http://www.naturpaedagogik.dk/nysnegl.htm) og den rynkede rose, vil man se nærmere på, hvilke arter, der opfattes som invasive i Danmark, kan man finde en oversigt her: https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/artsbeskrivelser/ og man kan få en bestemmelsesnøgle over dyrearterne her: https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bestemmelsesnoegler-til-invasive-dyr/


To invasive plantearter: Til venstre Gyldenris, der her vokser tæt rundt om en sø og umuliggør at andre planter kan leve der.
Til højre en strand med rynket rose, der oprindeligt er plantet for at undgå sandflugt, men nu er umulig at komme af med
og som spreder sig voldsomt og ikke levner plads til andre strandplanter.

Problemer med invasive arter kendes fra hele verden. Grundlæggende spreder arterne sig på tværs af landegrænser og derfor har man i EU valgt arbejde sammen i bekæmpelsen af invasive arter gennem en EU-forordning (https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/internationale-samarbejder/eu/). Har man lyst til at se nærmere på, hvilke arter, der på verdensplan betragtes som invasive, kan man finde en oversigt her: https://www.cabi.org/isc/

En interessant måde at komme invasive arter til livs, kan være at æde dem (jeg har selv en side om at æde dræbersnegle på http://www.naturpaedagogik.dk/nysnegl.htm)!
Miljøstyrelsen har i samarbejde med Hotel- og restaurantskolen fremstillet en kogebog med lækre retter baseret på invasive arter: https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2019/12/978-87-7038-129-1.pdff. Velbekomme!!

 

Håndbog i naturpædagogik:

Ole Wohlgemuth:
HÅNDBOG I NATURPÆDAGOGIK
ISBN 87 7378 286 6
Forlaget Politisk Revy,

2. udgave, 2006.